Кампании

Чакащи деца

Ние от Веста дълбоко вярваме, че всички деца са специални и на всички деца трябва да бъде даден равен шанс да имат семейство. Много от децата, настанени в институции, имат специални нужди или са на по-висока възраст и да се намери семейство за тях отнема повече време, но ние вярваме, че някъде по света техните родители може би ги чакат. Независимо, дали ще успеем да намерим семейство за тези деца, ние вярваме, че им дължим тази грижа и всички наши усилия си струват. 

Кои са чакащи деца?

Чакащи деца, са децата, които са на разположение за международно осиновяване и за които няма вписани осиновители от регистъра на Министерство на правосъдието. Чакащите деца са:

Деца на по-висока възраст: Това са деца, които не са били осиновени по-рано, поради различни причини, като правни трудности, липса на подходящо семейство и др. Обикновено, това са деца над 8 годишна възраст.

Деца, които имат родствена връзка по между си: България се стреми да не разделя деца с родствена връзка по между си. Намирането на семейства, които имат ресурсите да осиновят няколко деца едновременно е по-трудно и отнема по-дълго време.

Деца с медицински проблем или наследствена обремененост: Много деца имат медицински проблеми, проблеми, свързани с развитието или фамилна обремененост. Някои от тези състояния се лекуват и позволяват на детето да разгърне своя потенциал, докато други изискват по-дълготрайна грижа и отдаденост от страна на семейството.

Програма за чакащи деца

С цел да се увеличи шанса на тези деца да намерят семейство, Министерството на правосъдието има въведена специална процедура. Всеки месец Министерството публикува на своята електронна страница кратка информация за децата, за които няма вписани кандидат осиновители сред регистрираните осиновители. При подадено заявление от страна на акредитирана организация, Министерството на правосъдието предоставя подробна информация и снимки на конкретното дете. Акредитираната организация има на разположение два месеца да намери подходящо семейство и да подаде неговата молба за осиновяване в Министерство на правосъдието.

Облекчена процедура за осиновяване на чакащи деца

Министерство на правосъдието разглежда незабавно молбите за осиновяване на чакащите деца. Процедурата за чакащо дете може да бъде стартирана от семейство, което не е вписано в регистъра на Министерството на правосъдието. Достатъчно е кандидат-осиновителите да предоставят молба, с която да заявят своето изрично желание за осиновяване на конкретно дете, в едно с препоръка от агенцията ангажирала се с изготвянето на социалното им проучване. След депозирането на молбата те разполагат със срок от шест месеца, за да приложат и останалите изискуеми документи, който срок им дава сигурност, че през това време Министерство на правосъдието ще изчака окомплектоването на цялото им досие, за да им отправи официално предложение за осиновяване.

Тази процедура е уникална, тъй като дава възможност на осиновители, готови да приемат дете със специални нужди или дете на по-висока възраст да стартират своята осиновителна процедура много по-бързо.

Процедурата изважда на преден план чакащите деца, с цел да се привлече вниманието към тях и да се отговори най-пълноценно на техните нужди.

Как мога да осиновя чакащо дете

Ако искате да осниновите чакащо дете, свържете се с нашите партньорски организации във вашата страна. За повече информация, моля свържете се с нас.

Ако имам въпроси свързани с медицинското състояние на детето

Веста посещава всички деца със специални нужди, за които получава информация от Министерство на правосъдието и изготвя допълнителни доклади за тяхното състояние, снимки и видео материал. Вие можете да консултирате медицинската информация с лекари и специалисти. При необходимост по искане от страна на кандидат-осиновителите ние можем да направим допълнителни медицински прегледи и изследвания на детето и да отговорим на всички ваши въпроси.

Да дадем шанс

Много често международното осиновяване е единствената алтернатива за децата със специални нужди да намерят семейство. През годините Веста успя да помогне на много от тях да намерят своето семейство, което да ги дари с любов, сигурност и подкрепа, но има още много деца в България, които се нуждаят от постоянен дом. Ние сме изцяло отдадени на мисията си да работим за тяхното по-добро бъдеще и знаем, че заедно можем да променим съдбата им.