Кампании

Светът в мен

Сдружение Веста взе активно участие при разработването и финансирането на проект Светът в мен. Проектът е насочен към социалната интеграция на децата настанени в ДМСГД-град Русе. 

Целта на проекта е да въведе децата в социална среда чрез подходящи за възрастта им форми на активност да ги ориентира в общочовешките ценности, да им предостави възможност свободно да изразяват чувствата и емоциите си, както и да придобият култура на поведение, чрез осигуряване на разширени социални контакти за успешна интеграция в обществото.

Бързи факти

  • Децата настанени в институции за деца на възраст от 0 до 3 години получават добра медицинска грижа, но не израстват в среда, която благоприятства развитието на социалните им умения;
  • Децата се извеждат рядко от дома и нямат представа за обкръжаващата ги социална среда и нямат формирани умения за общуване.

Резултати:

В продължение на една година, 50 деца на възраст между 2 и 3 години, настанени в дома бяха извеждани редовно извън дома на посещения в паркове, сладкарници, пристанищен комплекс в гр. Русе. Като част от дейностите по наблюдение на обществени обекти, децата бяха водени до аптека, гара, летище, ресторант за бързо хранене, куклен театър и др. За да се подобрят уменията им за социализация и сътрудничество някои от децата посетиха детска градина, дом на служители от дома, а 16 от тях бяха заведени на лятна ваканция в Балчик.