Кампании

Пространство за детето и семейството

Проектът Пространство за детето и семейството е проект за реновиране и изграждане на самостоятелна структурна единица в ДМСГД - гр. Ямбол, предназначена за осъществяване на срещи между деца, настанени в дома с техните биологични родители или кандидат осиновители. Веста съфинансира реновирането на помещенията, където всяко семейство може да се срещне с детето си в приятна и предразполагаща обстановка.

Бързи факти

  • Организирането на срещите между децата, настанени в дома и биологичните им родители се управляват от завеждащия отделението и социалния работник;
  • Дните и часът на срещите се определят съвместно и не се променят повече, за да може педагогъа на групата да подготви детето;
  • Срещите на деца с техните кандидат-осиновители се провеждат също в тази структурна единица и педагозите и социалните работници присъстват на първоначалните срещи и оказват съдействие при осъществяването на контакта.

Резултати:

Центърът беше създаден през 2001 г. и продължава да съществува. Като продължение на проекта, Веста финансира и изграждането на детска площадка.