Кампании

Помощ на време

Помощ на време е един от проектите на Веста с постоянна продължителност. Проектът е насочен към оказване на своевременна помощ на деца със специфични медицински нужди. По проекта се предоставят лекарски консултации, лечение и индивидуални грижи за деца със здравословни проблеми, както и специализирана помощ за подобряване на тяхното нервно психическо развитие, социална интеграция и личностна реализация. 

Бързи факти

  • Здравната каса не покрива профилактиката и лечението на редица заболявания, включително протезиране, осигуряване на консумативи при неотложни операции и други;
  • Незабавна лекарска намеса, допълнителни изследвания и лечение в някои случаи са от жизнено важна необходимост;
  • Средствата, набрани по този проект ни позволяват бързо да откликнем на обажданията на директорите на домове за лечение на деца;
  • По проекта се наема и допълнителен персонал в домовете, който да полага извънредни грижи за децата, които се нуждаят от тях.

Резултати

В изпълнение на проект Помощ на време е предоставена специализирана медицинска помощ и лечение на над 30 деца и бяха наети над 10 служители, които временно полагаха извънредни грижи за тези деца.