Кампании

Клапа за живот

Клапа за живот е един от първите проекти на Веста и проект, по който работата ни не е спирала. Проектът финансира закупуването на ликводренажни клапи, необходими за хирургическите операции на деца с хидроцефалия. Хуманитарната помощ по проекта е предназначена за деца лишени от родителска грижа, с диагноза хидроцефалия. Навременното оперативна намеса дава възможност за ефективно лечение и пълноценен живот на децата страдащи от хидроцефалия.

Бързи факти

  • Хидроцефалията е патологично заболяване, което се среща при деца и възрастни и е причинено от прекалено акумулиране на течност в черепното пространство, което провокира разширяване на вътрешночерепните пространства наречени вентрикули;
  • Операциите и консумативите, необходими за операциите на деца, лишени от родителска грижа, настанени в Домове за медико-социална грижа не се покриват от Здравната каса на Република България;
  • Много често единствения шанс живота на тези деца да бъде спасен е чрез набирането на дарителски средства за закупуване на консумативите, необходими за операциите;

Резултати

В изпълнение на проекта Клапа за живот са реализирани повече от 10 операции на деца лишени от родителска грижа, настанени в Домове за медико-социална грижа. Някой от тези деца намериха своите осиновители и водят щастлив и пълноценен живот в подкрепяща ги семейна и обществена среда.

"Проектът Клапа за живот заема дълбоко място в нашите сърца, защото едно от красивите деца, спасени благодарение на този проект е нашата дъщеря Матеа. Матеа е била диагностицирана с хидроцефалия, когато тя и нейната сестра близначка Алеа са били родени през 2002 г. Благодарене на финансирането по този проект, на 3 месечна възраст на Матеа й е била поставена ликводренажна клапа. Тя е умно, приказливо, инициативно, красиво момиче, чието развитие е напълно нормално благодарение на хирургическата намеса, осигурена със средства по този проект. Бих искала да благодаря на всички невероятни хора, които допринасят за съществуването на Клапа за живот и за възможността, която те дават на децата с хидроцефалия да развият своя потенциал. Аз и моето семейство ще им бъдем завинаги признателни.“ - Кей Монтес, осиновителка на Матеа и Алеа.

Матеа и Алеа, осиновени през 2003 г. от България