Кампании

Искам да бъда...

Проектът е ориентиран към по-големите деца, настанени в институции в България,  за които се предполага, че ще трябва да напуснат единственото им познато място и ще  започнат да живеят самостоятелно, много често без да могат да разчитат на близки и роднини или друга подкрепяща среда.

Децата. лишени от родителска грижа в България са все още много. Голяма част от тях са живели дълго в домове или центрове от семеен тип и пред тях стои необходимостта да се справят самостоятелно, като посрещнат всички предизвикателства в намирането на работа, жилище, нова социална среда и т.н. 

Някои от новите центрове за настаняване от семеен тип са били създадени с цел да се предостави подкрепа на деца и младежи във възрастовата граница и над 20 навършени години като се подготвят адекватно за излизането си от институцията и самостоятелния си живот. 

Всички знаем, че за повечето млади хора понякога е трудно да се ориентират професионално, както и да намерят работа. За децата, лишени от родителски грижи това наистина е голямо предизвикателство, затова нашият призив е да обединим усилия и да им помогнем в това не леко начинание - като изградят своя начин на живот. 

Проектът ни е предназначен да финансира точно определени институции, които са заявили писмено желанието и готовността си да вземат участие. Благодарение на управителите им децата ще получат възможността да вземат участие в различни курсове, организирани в техния град или в този, който се намира най-близо до тях. Професионалните курсове ще варират в зависимост от местоположението на институцията, но голяма част все пак ще бъдат ориентирани към най-популярните професии: готвачи, фризьори, масажисти, маникюристи, таксиметрови шофьори, шофьори на земеделска техника и др. Децата, годни да се включат в обучението, ще са на възраст над 15 години.  

Главната цел на професионалните курсове е да се помогне на по-големите деца да развият и задълбочат своите интереси в сфера, в която се чувстват способни и така да имат възможността да намерят своето място в света на работещите млади хора, когато се наложи да напуснат институцията., която ги е приютявала.

Бързи факти:

Средна цена за курс за готвачи е около 500 BGN/250 EUR

Средна цена за курс за сервитьор/барман/камериер е около 320 BGN/160 EUR

Средна цена за курс за фризьор е около 450 BGN/225 EUR

TСредна цена за курс за масажист е около 450 BGN/225 EUR

Средна цена за курс за маникюрист и работа с ноктопластика е около 450 BGN/225 EUR

Средна цена за курс за шофьор е около 700 BGN/350 EUR