Кампании

Законодателство


СЕМЕЕН КОДЕКС

НАРЕДБА № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието 


ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване