Кампании

Гърция

Законодателна уредба и Централен орган

Гърция ратифицира Конвенцията за закрила на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, съставена в Хага на 29 май 1993г на 2 септември 2009 и влиза в сила на 01.01.2010 г.

Функциите на Централен орган по смисъла Хагската конвенцията, се изпълняват от Министерство на здравеопазването и социалната солидарност, както и от агенции и организации, които са признати, като специализирани в областта на международни осиновявания:

Признаването от Гърция на осиновяване в следствие на влязло в сила чуждестранно съдебно решение на чужда държава – страна по Конвенцията се допуска при наличието на следните условия:

а) Получаване на удостоверение от Централния орган на страната по произход на детето, че осиновяването е извършено съгласно разпоредбите на Конвенцията;

б) Осиновяването не е в разрез с обществения ред и същото е в най-добрия интерес на детето.

 

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.