Кампании

Холандия

Кралство Нидерландия /Холандия/ е една от първите 66 държави, които подписват  Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /КОНВЕНЦИЯТА/ на 05 декември 1993 година. Конвенцията е ратифицирана на 26 юни 1998 г и влиза в сила  на 1 октомври 1998г.

Централен орган

Министерството на сигурността и правосъдието чрез областните Агенции по младежка политика и Младежки инспекторат е централен орган по смисъла на Хагската Конвенция за Нидерландия.

Изисквания относно възрастта на кандидат-осиновителите

Към момента на подаване на молбата за международно осиновяване кандидат-осиновителите не трябва да са навършили 42 години.

Социален доклад-проучване за кандидат-осиновителите и кандидатстване за разрешение за осиновяване

За да получат разрешение за осиновяване кандидат-осиновителите трябва да имат направено семейно проучване от Съвета за закрила на детето, който дава мнение до Министъра на правосъдието, относно благонадеждността им да бъдат осиновители.

Признаване на международното осиновяване в Нидерландия

Осиновяването, извършено в чужбина, се признава напълно и по силата на чуждото (в случая – българското) съдебно решение детето придобива холандско гражданство.

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.