Кампании

Съединени Американски Щати

Законодателна уредба и Централен орган

Съединените американски щати (САЩ) ратифицираха Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /Хагска Конвенция/ и същата влезе в сила на 01.04.2008г;

С ратифицирането на Хагската конвенцията и приемането на Законът за международни осиновявания от 2000г; (IAA) за централен орган по международните осиновявания беше определен Държавния департамент, Министерство на вътрешната сигурност (DHS) както и се регламентира дейността на редица държавни институции, на които се възлагат правомощия и задължения в тази връзка, а именно:

  • Отделът по въпросите на децата към Бюрото по консулските въпроси и други служби и отдели към Държавния департамент, които изпълняват оперативните функции на Централния орган в Съединените щати;
  • Службата по гражданство и имиграционни услуги (USCIS) към Министерството на вътрешната сигурност (US Homeland Security), отговорна за много етапи от процеса на международното осиновяване, свързан със законната имиграция в САЩ на осиновените в съгласие с Конвенцията деца, включително това е органът, който издава одобрението.
  • Други държавни институции също могат да изпълняват някои от функциите на Централния орган, най-вече в случаите на осиновявания според Хагската Конвенция, когато дете имигрира от САЩ в друга държава.
  • Функции на централния орган

В процеса на осиновяването различни длъжностни лица от Държавния департамент, Министерство на вътрешната сигурност и представители на акредитирани или одобрени агенции, които са определени по закон да изпълняват известни функции на централния орган, комуникират с Централния орган на България във връзка с отделните фази на осиновяването, за които те изцяло или частично са отговорни.

Характер на осиновяването в САЩ

След допускането на осиновяването в България, осиновеното дете получава статут на рождено дете на осиновителите, от които получава фамилията и я предава по низходящ ред.

Признаване на решението на българския съд за допускане на осиновяването

Съгласно действащото право на САЩ, цитирано по-горе, решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на САЩ, автоматично се признава във всички 50 щата на САЩ.

 

Чуждестранни партньори

Осиновителен център „Дърво на живота” • „Ол Годс Чилдрен Интернешанъл” •„Бетани Крисчън сървисис” • Осиновителен център „ Гладни” • ‘‘Ем Ел Джей Адопшънс‘‘ •  ‘‘Лутеран Сошъл Сървисиз‘‘ • ‘‘Лайфлинк Интернешънъл‘‘,Инк.• Световна организация за деца и семейства" • Юрупиън Адопшънс Кънсълтантс • "Чилдрънс Хоуп" • "Хартсент Адопшънс Инк."

 

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.