Кампании

Великобритания

Законодателна уредба и Централен орган

Великобритания подписва Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагската конвенция ‘93) на 12.01.1994 г., ратифицира я на 27.02.2003 г. и тя влиза в сила от 01.06.2003 г.

 

Централни органи по Хагската конвенция за Обединеното кралство са:

 

  • за Англия – Департаментът за образование (TheDepartmentfor Education);

  • за Уелс – Националната асамблея на Уелс (NationalassemblyofWales);

  • за Шотландия – Скотиш Екзекютив (ScottishExecutive);

  • Северна Ирландия – Департаментът за здраве, социални услуги и обществена безопастност (DepartmentofHealth,Social ServicesandPublicSafety).

 

Централният орган издава удостоверението за годност за осиновяване (Certificate of Eligibility to Adopt), както и удостоверенията по чл.17 и чл.23 от Хагската конвенция.

 

Кой може да осинови?

За да можете да осиновите, трябва да отговаряте на законовите изисквания на:

 

Обединеното кралство (да сте над 21 годишна възраст, да нямате криминална присъда и да сте гражданини на Обединеното кралство, да имате постоянно местожителство)

 

Социално проучване - доклад

За да ви бъде изготвен осиновителен доклад, вие трябва да се свържете с местния орган или с доброволна осиновителна агенция, която има разрешение да извършва оценяване на кандидат-осиновители за международно осиновяване. След като бъдете одобрен за осиновител и ви бъде изготвен социален доклад, вашата агенция изпраща молбата ви за разглеждане в Департамента за образование. След разглеждане на вашата молба и документи, Департаментът издава Удостоверение за годност за осиновяване.

За повече информация за междунатюродната осиновителна процедура можете да посетите сайта на Департамента за образование (http://www.education.gov.uk/b0074482/the-process-of-intercountry-adoption/current)

 

Възрастови и други изисквания към кандидат-осиновителите при международно осиновяване

Могат да осиновяват лица или лице, навършили/о 21 години и които/което има обичайно пребиваване в Обединеното кралство не по-малко от една година преди подаване на заявлението за осиновяване.

 

Признаване на осиновяването

РешениетозадопусканенапълноосиновяваненадетеотстранапоХагскатаконвенцияотгражданина Обединеното кралство се признава автоматично.


Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.