Кампании

Нова Зеландия

Нова Зеландия се присъединява към Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /КОНВЕНЦИЯТА/ на 18 септември 1998г. Конвенцията е ратифицирана на 1 януари 1999г.

Централен орган

Отделът Деца, Младежи и Семейство към Министерството на социалното развитие е централен орган по Хагската Конвенция за Нова Зеландия.

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване

В Нова Зеландия има  две акредитирани организации за международно осиновяване, които получават акредитация за посредничество при международно осиновяване от Министъра на социалното развитие на Нова Зеландия.

Разрешение за годност за осиновяване 

Кандидат-осиновителите от Нова Зеландия получават разрешение за годност за осиновяване от Министъра на социалното развитие на базата на изготвено положително социално проучване.  Разрешението за осиновяване има валидност две години.

Признаване на осиновяване по Конвенцията

Осиновяване направено, съгласно чл. 24 от  Хагската Конвенция се признава по силата на съгласно същата;

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.