Кампании

Канада

Законодателна уредба и Централен орган

Международните осиновявания в Канада се регулират от провинциалните и териториални органи и от законите, регулиращи осиновяванията на изпращащата страна. В Канада, одобрението за осиновяване се издава от компетентните органи в провинцията или територията по местоживеене. Координатори на програмите по международно осиновяване са или провинциите и териториите, или лизензирани осиновителни агенции. За повече информация за процеса по международно осиновяване, можете да свържете с провинциалните и териториални органи на Канада.

Вашият провинциален или териториален орган ще ви каже дали трябва да се свържете с лицензирана агенция, ще ви даде информация за осиновителната процедура и ще ви обясни изискванията при осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция.

Посетете страницата на Службата по имиграция и гражданство на Канада за да получите информация как да доведете осиновеното си дете в Канада: International adoption.

Департаментът за развитие на човешките ресурси и развитие на уменията (Human Resources and Skills Development Canada) е федералния департамент, който отговаря за осиновителните въпроси на местно и международно ниво.

Службата по международно осиновяване към Департамента за развитие на човешките ресурси и развитие на уменията изпълнява функциите на централен орган на Канада по Хагската конвенция и работи директно с провинциите и териториите като им предоставя имформация и насоки. Поради автомонмия статус на съставните части на федерацията, провинциите и териториите са тези, които вземат решения относно издаването на одобрение за осиновяване и оказват помощ на канадските граждани в процеса на осиновяване.

Ролята на Службата в процеса по международно осиновяване включва:

  • Даване на пан-канадски становища по въпроси, като не етични и неправомерни практики и трафик на деца
  • Съдействие, като централна организация относно правната уредба, регулираща осиновяванията осиновяванията, политиките и практиките на изпращащата държава, проучвания, данни и статистиката
  • Насърчаване на комуникациите и непрекъснатато поддържане на работни взаимоотношения с провинциалните и териториални, федерални и чуждестранни партнзори, страни по осиновителния процес

Кой може да осинови?

За да можете да осиновите, трябва да отговаряте на изискванията на

  • Вашата провинция/територия или област, в която живеете

Признаване на решението на българския съд за допускане на осиновяването

Решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на Канада, автоматично се признава във всички провинции и територии на Канада.

 

Чуждестранни партньори

ИЮА Ийстърн Юрупиън Адопшънс, Инк 


Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване


Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.