Кампании

Ирландия

Законодателна уредба и Централен орган

Закон за осиновяването, 2010

Закон за децата, 1957

Закон за грижите за децата, 1964

Закон за здравето, 1970

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

Закон за детския статус, 1987

Закон за осиновяването 2010 (Adoption Act 2010)

За централен орган /ЦО/ по Хагската конвенция за международните осиновявания в Ирландия е определен Съветът по осиновяванията към Министерството на децата и младежките дейности. 

Възрастови и други изисквания към кандидат-осиновителите при международно осиновяване

Според Закона за осиновяването от 2010  год., за да се пристъпи към осиновяване е необходимо:

  • осиновителят, или  в случай, че осиновителите са женени, да са навършили най-малко 21 години възраст;
  • когато осиновява семейна двойка и двамата от тях трябва да са навършили 21 години/;
  • когато осиновителите са двойка  и един от тях е майката или бащата на детето или е близък на детето и всеки от тях трябва  да е достигнал  най- малко възраст 21 години.

Няма ограничение в максималната възраст, но винаги се преценява  доколко конкретната възраст на кандидатите за осиновяване и желанието им  за възрастта на детето, което искат да осиновят са съвместими и са в интерес на детето.

Процес:

Процедурата по международно осиновяване е главно ръководена от разпоредбите на Ирландския закон, както и тези на Хагската конвенция. Според условията на Конвенцията Декларацията за годност трябва да бъде подадена  към акредитирана оранизация или Централния орган на избраната страна, което може да се случи единствено чрез Съвета по осиновяванията в Ирландия или чрез акредитирана от него организация да изпълнява тези функции. 

Признаване на международното  осиновяване в Ирландия:

С  влизането в сила на Хагската конвенция на 01.11.2010г. в Ирландия, всички процедури, които са изпълнени в съответствие с Хагската конвенция,   автоматично се признават в Ирландия.

Основното предварително изискване, за да се признае осиновяването, извършено в чужбина, на територията на Ирландия  е посочено в Законът  от 2010 година. Според него лицата, които желаят да осиновят дете от чужбина трябва предварително да проверят при Съвета по осиновяването дали  осиновителният закон на страната, от която възнамеряват да осиновят дете, е съвместим със законодателството в Ирландия, уреждащо материята по осиновяване. 

Чуждестранни партньори

“Хелпинг Хендс"

 

Таблица по образец на Хагската конференция по международно частно право за разходите, свързани с международно осиновяване

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.