Кампании

Децата и ние

Проектът Децата и ние е проект за създаване на център за деца и родители в Дома за медико-социални грижи за деца в град Русе, за чието реализиране съдейства Веста. Целевите групи на проекта са децата, настанени в дома, както и деца, живеещи със своите семейства, но страдащи от физически, умствени, психически и хронични заболявания, кандидат-осиновители и осиновители. Целта на проекта е да увеличи възможностите за социализация и интеграция на децата със специални нужди в обществото; да запознае осиновителите за правилния начин на отглеждане и възпитание на децата в съответната възраст; да въведе съвременни методи и принципи на работа за превенция и промоция на психическото и физическо здраве на децата с проблемно развитие, които се отглеждат в дома.

Бързи факти

  • В дома за медико-социални грижи за деца в Русе са настанени деца на възраст от 0 до 7, като децата над тригодишна възраст, които се отглеждат в дома са със специални нужди;
  • Широката общественост не е достатъчно информирана за проблемите на децата със специални нужди и трудностите, които съпътстват техните семейства;

Резултати:

  • В рамките на проекта беше проведена разяснителна кампания по проблемите на децата;
  • Беше разработена база данни за деца със специфични проблеми, които ще посещават дома;
  • Създаден е Център за игрови услуги за деца до училищна възраст, който предлага арт и музикотерапия. В Центъра има изградена зала за психо-моторно развитие, наличие на музикални инструменти, спортни и технически пособия, студио по релаксация и др.;
  • В Центъра се обучават родители , осиновили дете и се подготвят кандидат-осиновители;
  • Домът в Русе е вече наложен като център за рехабилитация на деца със заболявания и различни по степен увреждания.