Кампании

Арт Къща

Много от децата, настанени в домове изглеждат на пръв поглед радостни и задоволени, но възрастните дори и не подозират какво им липсва. Един от способите да се разбере от какво точно се нуждаят децата емоционално е чрез арт терапия. Чрез изкуството, детето може да разкрие и развие своя потенциал, като му се даде шанс да прави това, което му харесва и обича най-много, като рисуване, моделиране и др. Художествената дейност отваря вратите на децата за социални контакти и дава възможност на специалистите да работят върху самочувствието и самооценката на децата, тяхната увереност и смелост да задават въпроси и откриват отговори. Целта на проекта е да отвори очите на децата за изкуството, да ги провокира, да ги насърчи да развият нови умения и открият нови начини на мислене и изразяване. Срещите им с готвачи им помагат да се докоснат до българската кухня; четенето на книги им помага да обогатят знанията и фантазиите си; постановките ги въвличат в красивия свят на сценичното изкуство. Всичко това помага на децата да изразят себе си по свой, креативен начин. 

Благодарение на All God's Children International, Арт Къщата в Дома за деца лишени от родителска грижа в гр. Каспичан стана реалност.

Бързи факти:

  • Арт терапията е сравнително нова терапевтична техника. Това е форма психотерапя, при която изкуството е основното средство за комуникация;
  • Чрез рисуването, детето може да изрази своя вътрешен свят и всичко онова, което на тази възраст децата не могат да изразят с думи;
  • Чрез анализа на рисунките на децата специалистите могат да разберат какви са техните индивидуални нужди, техните интереси, страхове и вътрешни конфликти;
  • Арттерапията развива таланта и интелекта на децата, провокира тяхната любознателност към флората и фауната и им помага да изразят себе си чрез изкуството.

Резултати

  • Построен е малък кухненски бокс, тъй като готварството е едно перфектно занимание за децата. Работата в кухнята им дава възможност да демонстрират гордо своите резултати и да ги споделят с останалите;
  • Оформен е музикален ъгъл с пиано, акордеон, китара и т.н. Благодарение на този кът, децата получават уроци по музика и пеене и слушат музика;
  • Домашна библиотека беше изградена с място за разговори с децата, четене и обсъждане на книги. Тук местния театър към Културен дом Пробуда прави представления за децата;
  • Създаден е ъгъл за изобразително изкуство, предназначен за децата, които обичат да рисуват, апликират, моделират и т.н. Децата използват водни бои, пастели, моливи, маркери, пластелини за моделиране, хартия и платове за апликиране. Изложбите, които правят им помагат да развият своята увереност и самочувствие.